2018-01-30 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet