Metadata för God fysisk vårdmiljö - utformning av Västra Götalandsregionens vårdlokaler

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): God fysisk vårdmiljö - utformning av Västra Götalandsregionens vårdlokaler
Filnamn, utgivet/publicerat: God fysisk vårdmiljö - utformning av Västra Götalandsregionens vårdlokaler.pdf
Filnamn, original: God fysisk vårdmiljö - utformning av Västra Götalandsregionens vårdlokaler.docx
Beskrivning: Det övergripande syftet med riktlinjerna om God fysisk vårdmiljö är att Västra Götalandsregionens vårdlokaler ska vara utformade så att de medger en effektiv, säker och tilltalande vårdmiljö, där rättighetsfrågorna är en självklarhet.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 1
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-02 10:28:00
Dokumentid källa: 31084
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31084
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab utförarstyrning o samordning/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000011366
Ansvariga
Funktionsansvar: Direktör utförarstyrning och samordning
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2016-09-26 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2021-09-25 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-02 10:27:37
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2016-09-26 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-02 10:27:46
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31084?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31084?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: hälso- och sjukvård
Diarienummer: RS 2016-05591
Nyckelord
Författarens nyckelord: hälso- och sjukvård, vårdlokaler
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 5caee96ca97c344e531834b5bd650237
Kontrollsumma dokument, original: cca94f634d422f716fc333a3a2a1b7da
Källsystem: Barium