2017-03-29 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte-Härlanda