Styrelsen för NU-sjukvården 2012-11-23 Föredragningslista.