Metadata för Regionfullmäktige 2012-11-27 Interpellationssvar

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regionfullmäktige 2012-11-27 Interpellationssvar
Filnamn, utgivet/publicerat: IP-svar.pdf
Filnamn, original: IP-svar.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.5
Sparat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Sparat av ID: carjo
Sparat datum: 2014-12-22 10:48:55
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/f6057180-eba7-4263-8331-da9548223aaf
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/regionfullmktige/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/f6057180-eba7-4263-8331-da9548223aaf
Skapat av och för
Ansvariga
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2012-11-23 10:22:26
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publicerat för Projekt/Uppdrag/Grupp: VGR
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Publicerat av ID: carjo
Publiceringsdatum: 2014-12-22 10:48:55
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f6057180-eba7-4263-8331-da9548223aaf?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f6057180-eba7-4263-8331-da9548223aaf?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: Regionfullmäktiges sammanträde
Referensnummer i dokumentserie: gammal
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: a64e5b471ca8002e7f575947b80c93d9
Kontrollsumma dokument, original: 2cfd0248a6dbcf1345fbd900189df7b2
Källsystem: Alfresco