2017-02-15 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte-Härlanda