2018-11-07 Bilaga aktuellt i mitt i livet samverkan i Göteborgsområdet