Metadata för Policy för säkerhet och beredskap

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Policy för säkerhet och beredskap
Filnamn, utgivet/publicerat: Policy för säkerhet och beredskap.pdf
Beskrivning: Policyn innehåller grundläggande värderingar, principer och<br>förhållningssätt för arbetet med säkerhet och beredskap i Västra<br>Götalandsregionen. Policyn gäller för nämnder, styrelser samt<br>majoritetsägda bolag .
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2019-01-10 15:55:00
Dokumentid källa: 39794
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=39794
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Enhet säkerhet och beredskap
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2019-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2019-01-10 15:55:05
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2018-11-27 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2019-01-10 15:56:06
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/39794?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: krisberedskap och säkerhet
Diarienummer: RS 2018-00129
Nyckelord
Författarens nyckelord: krisberedskap, säkerhet, policy, skydd, informationssäkerhet, verksamhetsskydd, civilt försvar
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 66e4ba4dfc72a4d3cd685df8f73266fa
Källsystem: Barium