Förskrivning av läkemedel till patient vid överföring mellan vårdenheter