Samrådet för externa relationer 2017-04-11 mötesprotokoll