Metadata för Policy för föreningsbidrag

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Policy för föreningsbidrag
Filnamn, utgivet/publicerat: Policy för föreningsbidrag.pdf
Filnamn, original: Policy för föreningsbidrag.pdf
Beskrivning: policy för bidrag till föreningar
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Policy politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 19
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 5
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-15 12:39:00
Dokumentid källa: 28341
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28341
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000011365
Ansvariga
Funktionsansvar: Regiondirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2009-09-07 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2016-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-25 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2009-09-07 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-15 12:39:13
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28341?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28341?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: föreningar - bidrag och medlemskap
Nyckelord
Författarens nyckelord: bidrag, förening
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: d5492df75c35a5f4274e4002b6be6559
Kontrollsumma dokument, original: 94a069063c4f44d3f710692473909230
Källsystem: Barium