Metadata för Riktlinje för tjänsteresor och möten i Västra Götalandsregionens verksamheter

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för tjänsteresor och möten i Västra Götalandsregionens verksamheter
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för tjänsteresor och möten i Västra Götalandsregionens verksamheter.pdf
Filnamn, original: Riktlinje för tjänsteresor och möten i Västra Götalandsregionens verksamheter.docx
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 3
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-15 10:38:00
Dokumentid källa: 31053
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31053
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab HR/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001786
Ansvariga
Funktionsansvar: Personaldirektör
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-04-30 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-04-29 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-01 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2016-12-13 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-15 10:38:49
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31053?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31053?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: personal
Diarienummer: RS 2016–02451
Nyckelord
Författarens nyckelord: resor, möten, personal, politiker, hållbar
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: e83b6ac0106fd9ccca30dd0eda3bb965
Kontrollsumma dokument, original: adfb01844ddd7e7a4d4422c28bab04f6
Källsystem: Barium