Metadata för Säkerhetspolicy för publikt nät

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Säkerhetspolicy för publikt nät
Filnamn, utgivet/publicerat: Säkerhetspolicy för publikt nät.pdf
Beskrivning: Västra Götalandsregionens (VGR) användningspolicy för ”Publikt nät” har tagits fram för att ge medborgare och besökare tillgång till internet via trådlöst nätverk i regionens lokaler. Samtidigt finns ett starkt behov av att skydda VGR:s verksamheter, den personliga integriteten men också att upprätthålla god etik. Vid användning av VGR:s infrastruktur för ”Publikt nät” innebär detta att aktiviteter som kan betraktas som olagliga eller oansvariga inte ska förekomma.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Policy politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 19
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 5
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-05-19 13:30:00
Dokumentid källa: 28371
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28371
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab utförarstyrning o samordning/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000011366
Ansvariga
Funktionsansvar: Direktör utförarstyrning och samordning
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2013-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-28 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2013-02-11 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-05-19 13:30:24
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28371?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: it
Diarienummer: RS 2086-2012
Nyckelord
Författarens nyckelord: policy, säkerhet, internet
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 5ba43b1d738490f61980767e1650a1e9
Källsystem: Barium