Metadata för Klimatstrategi för Västra Götaland

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Klimatstrategi för Västra Götaland
Filnamn, utgivet/publicerat: Klimatstrategi för Västra Götaland.pdf
Alternativ titel: Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om
Beskrivning: Klimatstrategin gäller hela Västra Götalands län och har ett ambitiöst klimatmål - vi ska vara en fossiloberoende region till år 2030. Klimatstrategin tar sin utgångspunkt i den längre rapporten "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om. Strategiska vägval"
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 4
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-06-27 18:03:00
Dokumentid källa: 28321
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28321
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Miljö/Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003357, SE2321000131-E000000003358
Ansvariga
Funktionsansvar: Regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-24 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-06-27 18:03:10
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28321?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: miljö
Nyckelord
Författarens nyckelord: miljö, klimat, strategi
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: a5cb0129a5a1624dc10c4a28cf9dedbe
Källsystem: Barium