2018-12-12 Nyhetsbrev rituximab och trastuzumab - ny upphandling