Metadata för Riktlinje för uppgifts- och kompetensväxling

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för uppgifts- och kompetensväxling
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för uppgifts- och kompetensväxling.pdf
Filnamn, original: Riktlinje för uppgifts- och kompetensväxling.pdf
Beskrivning: Uppgifts- och kompetensväxling hör till verksamhetsutveckling och är en del tillsammans med andra metoder att förändra verksamheten. Riktlinjen gäller för samtliga sjukvårdsförvaltningar inom Västra Götalandsregionen.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-12-21 16:28:00
Dokumentid källa: 34950
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=34950
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernstab hälso- och sjukvård
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-06-26 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-06-26 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-12-21 16:28:05
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-12-21 16:28:09
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34950?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34950?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: hälso- och sjukvård
Nyckelord
Författarens nyckelord: hälso- och sjukvård, kompetensväxling, uppgiftsväxling, verksamhetsutveckling
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 0c0e7472c1c2a5ea0f70901d709f4603
Kontrollsumma dokument, original: b8c256e51623e40d08a704f198c7d834
Källsystem: Barium