2019-11-22 Bilaga 1.Presentation Sjukhusen i väster