2017-10-31 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet