2019-01-30 Bilaga 2. Presentation nuläge socmed och Mini-Maria