2018-11-08 Minnesanteckningar möte NOSAM Barn och Unga Askim-Frölunda-Högsbo