Metadata för Riktlinjer för representation

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinjer för representation
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinjer för representation.pdf
Filnamn, original: Riktlinjer för representation.pdf
Beskrivning: Riktlinjer för representation ska förtydliga representationspolicyn och ge vägledning och direktiv om vad som gäller i representationsfrågor.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-16 08:28:00
Dokumentid källa: 31290
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31290
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000011365
Ansvariga
Funktionsansvar: Regiondirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-03-16 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-03-29 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-16 08:28:13
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2015-03-30 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-16 08:28:17
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31290?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31290?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: representation
Diarienummer: RS 1525- 2014
Nyckelord
Författarens nyckelord: representation, gåvor, alkohol
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 6888366c1217677d81ae3aaac3a36e89
Kontrollsumma dokument, original: 8d7f9a621324fb45db089c6dcafb719c
Källsystem: Barium