Samrådet för externa relationer 2015-11-17 kallelse