2019-03-29 Kort information från Samordningsgruppen i SAMLA.