2019-01-30 Bilaga Informationsbrev studie Psykisk hälsa i centrum och Örgryte-Härlanda