Samråd funktionshindersfrågor 181004 Mötesanteckningar