Metadata för Telefonremiss - Egenremiss via telefon

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Telefonremiss - Egenremiss via telefon
Filnamn, utgivet/publicerat: Telefonremiss - Egenremiss via telefon
Alternativ titel: Egenremisser
Beskrivning: Egenremisser
Gruppering av handlingstyper: ”Lokal rutin”
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.13
Sparat av: Rebecca Landmér (rebla7) VGR/Org/Angereds Närsjukhus/Sjukhusledning och stab/Kommunikation och Folkhälsa
Sparat av ID: rebla7
Sparat datum: 2018-11-27 19:16:59
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/a26317bd-0522-4f5c-aa5f-35c2088d106d
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-ans---test/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a26317bd-0522-4f5c-aa5f-35c2088d106d
Skapat av och för
Ansvariga
Arkivbildare (autokomplettering): Angereds Närsjukhus
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006940
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2014-12-11 16:53:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Angereds Närsjukhus
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006940
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Rebecca Landmér (rebla7) VGR/Org/Angereds Närsjukhus/Sjukhusledning och stab/Kommunikation och Folkhälsa
Publicerat av ID: rebla7
Publiceringsdatum: 2018-11-27 19:16:59
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a26317bd-0522-4f5c-aa5f-35c2088d106d?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a26317bd-0522-4f5c-aa5f-35c2088d106d?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Patientblanketter
Ärendetyp: Egenremiss, Remisser
Dokumentserie: Egenremiss
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: f5ed7cff2be91ba501171aabe7049ad4
Källsystem: Alfresco