Astma och allergologiska sjukdomar (inklusive urtikaria) hos barn och ungdomar