Metadata för Förlorad arbetsinkomst egenföretagare (2)

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Förlorad arbetsinkomst egenföretagare (2)
Filnamn, utgivet/publicerat: Förlorad arbetsinkomst egenföretagare (2).pdf
Filnamn, original: Förlorad arbetsinkomst egenföretagare (2).pdf
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.1
Sparat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: barty1
Sparat datum: 2018-10-26 07:25:38
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/63c3d267-9a36-428c-a6e6-dba7e65b45c2
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/63c3d267-9a36-428c-a6e6-dba7e65b45c2
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-05-03 13:15:52
Tillgänglighetsdatum tom: 2018-10-26 07:25:38
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: barty1
Publiceringsdatum: 2018-05-03 13:15:52
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/63c3d267-9a36-428c-a6e6-dba7e65b45c2?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/63c3d267-9a36-428c-a6e6-dba7e65b45c2?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: koncernkontoret politikerblanketter
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: aadd1948e28d83ba8b07785d320a6c1e
Kontrollsumma dokument, original: 412df7463a46c13d6051081f4059de32
Källsystem: Alfresco