2018-12-07 Kort information från Politiska samrådsgruppen i SAMLA_