2017-09-28 Bilaga. Aktuellt i Mitt i livet_Samverkan_i_Göteborgsområdet