Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-01-28 Protokoll nummer 1 av 2