2019-11-21 Kortinformation från Temagrupp Barn och unga