Regionfullmäktige 2012-05-15 Kompl handl ärende 11