Metadata för MA SRO 170922

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): MA SRO 170922
Filnamn, utgivet/publicerat: Minnesanteckn SRO 170922.pdf
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.2
Sparat av: Gunilla Fasth (gunfa14) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Sparat av ID: gunfa14
Sparat datum: 2018-06-14 09:57:20
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/fab0a0b6-b3ba-4109-9725-92c478d6662d
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/fab0a0b6-b3ba-4109-9725-92c478d6662d
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-12-11 17:36:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Gunilla Fasth (gunfa14) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Publicerat av ID: gunfa14
Publiceringsdatum: 2018-06-14 09:57:20
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fab0a0b6-b3ba-4109-9725-92c478d6662d?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fab0a0b6-b3ba-4109-9725-92c478d6662d?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: minnesant_sro
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: d72ae4922f04c330ef3ed5c8a2dfe4bc
Källsystem: Alfresco