Metadata för Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation .pdf
Filnamn, original: Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation .doc
Beskrivning: De här riktlinjerna slår fast inriktningen och ambitionen för Västra Götalands-regionens arbete med tillgänglighet till information och kommunikation. Det handlar både om hur informationen förmedlas, och att själva innehållet ska vara tillgängligt, användbart och begripligt – oavsett om det är muntlig eller skriftlig information eller vilka kanaler vi använder.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-02 13:01:00
Dokumentid källa: 31090
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31090
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001794
Ansvariga
Funktionsansvar: Kommunikationsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2013-02-26 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-02-25 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-02 13:00:53
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2013-02-26 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-02 13:01:03
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31090?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31090?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: kommunikation
Diarienummer: RS 678-2011
Nyckelord
Författarens nyckelord: tillgänglig, information, kommunikation, lättläst
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/msword
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: doc
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 279d702bf92fca6e15e7e760b031fd12
Kontrollsumma dokument, original: 78d33238fc61acfbac51a0d7cd11c95c
Källsystem: Barium