Regionfullmäktige 2012-06-11--12 Bilaga Ärende 7 Delårsrapport mars VGR