2019-05-17 Kort information från Samordningsgruppen i SAMLA.