HS 2018-00814-2 Tillämpningsanvisning ST-läkare med långtidssjukskrivning