Metadata för Finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser
Filnamn, utgivet/publicerat: Finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser.pdf
Filnamn, original: Finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser.pdf
Beskrivning: Finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-03 08:50:00
Dokumentid källa: 31099
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31099
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, KS Verksamhetsuppföljning Ekonomi o Inköp/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001787
Ansvariga
Funktionsansvar: Ekonomidirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-02-15 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2019-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-03 08:50:10
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2017-02-14 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-03 08:50:17
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31099?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31099?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: ekonomi och inköp
Diarienummer: RS 2017-00192
Nyckelord
Författarens nyckelord: Riktlinje, finansiella, stiftelser
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 2dfd578312f9304ebfdb6d0e22ec332b
Kontrollsumma dokument, original: a4dd1e206715c95d72f656955158718d
Källsystem: Barium