Metadata för Riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar.pdf
Beskrivning: Gäller exempelvis patent på medarbetares uppfinningar så som datorprogram, mönster etc.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 3
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-08-09 10:26:00
Dokumentid källa: 33438
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=33438
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001784
Ansvariga
Innehållsansvarig/Dokumentansvarig: Lina Kolsmyr ( linko4 ) (Ledning/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Innehållsansvarig/Dokumentansvarig ID: linko4
Funktionsansvar: Chefsjurist
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2014-05-19 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2019-05-19 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-07-25 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2014-05-19 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-08-09 10:26:12
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/33438?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: personal
Nyckelord
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: e9f430b3307fc8500ad5c11a4da7667b
Källsystem: Barium