AK-mottagningen gällande insättning av Waran, Warfarin