2019-03-01 Protokoll Introduktion till Politiska samrådsgruppen i SAMLA