Rutin för avvikelsehantering (Gammal rutin, anväds, tills alla börjar använda MedControl Pro.)