2017-11-30 Bilaga. Presentation av FTV LGS Gbg Tema Mitt i Livet