Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-10-20 Protokoll 2 av 2