Metadata för 2017-05-30 Mötesanteckningar Branschrådet för externa vårdgivare

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): 2017-05-30 Mötesanteckningar Branschrådet för externa vårdgivare
Filnamn, utgivet/publicerat: 2017-05-30 Mötesanteckningar Branschrådet för externa vårdgivare.pdf
Filnamn, original: 2017-05-30 Mötesanteckningar Branschrådet för externa vårdgivare.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Möten:- minnesanteckningar övriga
Version: 0.1
Sparat av: Tomas Bremholm (tombr2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Kvalitetsstyrning Uppdrag o Avtal
Sparat av ID: tombr2
Sparat datum: 2017-06-05 12:21:51
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/80fbc360-d39d-4943-90ad-9c4a3fba1b78
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/80fbc360-d39d-4943-90ad-9c4a3fba1b78
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-06-05 12:21:51
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Tomas Bremholm (tombr2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Kvalitetsstyrning Uppdrag o Avtal
Publicerat av ID: tombr2
Publiceringsdatum: 2017-06-05 12:21:51
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/80fbc360-d39d-4943-90ad-9c4a3fba1b78?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/80fbc360-d39d-4943-90ad-9c4a3fba1b78?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Branschråd
Ärendetyp: Anteckningar
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 61e5aff9cc8eb1fa9a77dfd491d480ba
Kontrollsumma dokument, original: ca7ac001b016a1306f77301e04e090c1
Källsystem: Alfresco