2018-05-23 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte-Härlanda