Ansökan om ersättning för kompetenshöjande utbildningar enligt Regionala Samverkansavtalet (RGS)