HSD-A § 44-2015 Ersättning utbildningsuppdraget VG Primärvård och Vårdval Rehab 2016