2019-09-04 Bilaga Process statistik -samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - augusti 2019_v1